Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπηρεσία βασισμένη στο OSINT (Open Source Intelligence), σχεδιασμένη από την εταιρεία Audax Cybersecurity. 

Οι τεχνικές OSINT (Open Source Intelligence) είναι οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών που είναι ευρέως διαθέσιμες και χρήσιμες για την υποστήριξη των αναλυτών πληροφοριών.

Οι πηγές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το FBI, πληροφορίες που λαμβάνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λπ.), επαγγελματικά και ακαδημαϊκά αρχεία (έγγραφα, συνέδρια, επαγγελματικές ενώσεις κλπ.) Και δημόσια στοιχεία (κυβερνητικές εκθέσεις, Ακροάσεις, ομιλίες κ.λπ.). Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε τομέα χρειάζονται αποτελεσματικό λογισμικό OSINT για την παρακολούθηση, τη συλλογή, την ανάλυση και τη μόχλευση όλων των πληροφοριών που βρίσκονται σε προσβάσιμες δημόσιες πηγές.

Είμαστε η μοναδική και εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα πάνω στην συλλογή και την αξιοποίηση ανοικτών πληροφοριών και δημιουργήσαμε την καινοτόμα πλατφόρμα Cassowary (Intelligence Gathering Platform).

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την υπηρεσία μας και πώς θα σας βοηθήσει να την αξιοποιήσετε! Διαθέτουμε πάνω από 150+ βάσεις ανοικτών δεδομένων για την μέγιστη και βαθύτερη αναζήτηση των πληροφοριών.

Χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες; Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα!