Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπηρεσία βασισμένη στο OSINT (Open Source Intelligence), σχεδιασμένη από την εταιρεία Audax Cybersecurity. 

Οι τεχνικές OSINT (Open Source Intelligence) είναι οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών που είναι ευρέως διαθέσιμες και χρήσιμες για την υποστήριξη των αναλυτών πληροφοριών.

Οι πηγές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το FBI, πληροφορίες που λαμβάνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λπ.), επαγγελματικά και ακαδημαϊκά αρχεία (έγγραφα, συνέδρια, επαγγελματικές ενώσεις κλπ.) Και δημόσια στοιχεία (κυβερνητικές εκθέσεις, Ακροάσεις, ομιλίες κ.λπ.). Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε τομέα χρειάζονται αποτελεσματικό λογισμικό OSINT για την παρακολούθηση, τη συλλογή, την ανάλυση και τη μόχλευση όλων των πληροφοριών που βρίσκονται σε προσβάσιμες δημόσιες πηγές.

Είμαστε η μοναδική και εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα πάνω στην συλλογή και την αξιοποίηση ανοικτών πληροφοριών και δημιουργήσαμε την καινοτόμα πλατφόρμα Cassowary (Intelligence Gathering Platform).

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την υπηρεσία μας και πώς θα σας βοηθήσει να την αξιοποιήσετε! Διαθέτουμε πάνω από 150+ βάσεις ανοικτών δεδομένων για την μέγιστη και βαθύτερη αναζήτηση των πληροφοριών.

BINTEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

150+ βάσεις ανοικτών δεδομένων

Αντιστοίχηση IP μέσω Email και το αντίστροφο

Μετασχηματισμός εταιρειών και προσώπων

sl_150
ip_emails_and_emails_to_ip
opencorporates

Ανάλυση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διασύνδεση προσώπων μέσω Linkedin

Διασύνδεση προσώπων μέσω email στο Facebook

emails_ice_screenshot_20170924-110249
linkedin
facebook11_0

Links between subscribers - Facebook Pages

Εύρεση εταιρειών και των ιδιοκτητών τους

Εξαγωγή πληροφοριών από torrents και peers