Εμπιστευτείτε μας την ψηφιακή θωράκιση της επιχείρησής σας και θα εντοπίσουμε πραγματικές αδυναμίες στο δίκτυό σας ή στο σύστημα ασφαλείας σας.

Αυτό ακριβώς παρέχουμε με τις αξιολογήσεις ευπάθειας (VA) που εκτελούνται από την εταιρεία μας.

Σε μια δοκιμή διείσδυσης, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αξιοποιούνται σκόπιμα, συνήθως μια φορά το χρόνο, για μια σαφή εικόνα των γενικών απειλών και τι θέτουν σε κίνδυνο.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις ευπάθειας μπορούν να εντοπίσουν, να ποσοτικοποιήσουν και να δώσουν προτεραιότητα στις τεχνολογικές αδυναμίες των συστημάτων και του δικτύου σας πολύ πιο συχνά. Στη συνέχεια, η ομάδα μας είναι σε θέση να μετριάσει και να ελαχιστοποιήσει αυτά τα τρωτά σημεία πριν κάποιος μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί.

Ανίχνευση Ευπαθειών Vulnerability_Assessment

Οι ανιχνεύσεις ευπαθειών εντοπίζουν τα τρωτά σημεία στο σύστημά σας, χωρίς να τα εκμεταλλεύονται. Στη συνέχεια, ελέγχονται χειροκίνητα για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι κρίσιμο κενό ασφαλείας.

Αν και πολλές εταιρείες βασίζονται στο λογισμικό ασφάλειας αξιολόγησης δικτύου τους, δηλαδή τα antivirus, για να σαρώσουν το σύστημά τους για αυτά τα ζητήματα, δεν είναι σωστό. Περισσότερες ευπάθειες ανακαλύπτονται καθημερινά.

Οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις ευπάθειας παρέχουν μια δυναμική βάση για μια συνολική στρατηγική ασφάλειας και ένα ζωτικό εργαλείο όταν ανακαλύπτονται νέα τρωτά σημεία. Προστατέψτε τα πολύτιμα δεδομένα και σημαντικά στοιχεία σας με την πιο εμπεριστατωμένη και καλά διερευνημένη ανάλυση στον κλάδο.

Εργαστείτε με την καλύτερη ομάδα στον κυβερνοχώρο στην Ελλάδα για να δοκιμάσετε και να σκληρύνετε το σύστημά σας χρησιμοποιώντας μια διεξοδική έκθεση μετά την αξιολόγηση. Οι εύκολες κατανοήσεις κινδύνου και οι συνιστώμενες ενέργειες για κάθε ανακάλυψη ευπάθειας θα βοηθήσουν την ομάδα σας να δώσει προτεραιότητα στις ενέργειες σε επίπεδο απειλών και να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την προστασία των πληροφοριών σας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση ευπαθειών στο σύστημα σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα!

αποδέχομαι τους όρους χρήσης