Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Σημαντική ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε πώς από την 25η Μαϊου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR. Στην Audax Cybersecurity προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στη λειτουργία μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί, σταθερά, προτεραιότητά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Audax Cybersecurity, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σχεδιάζει και αναβαθμίζει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσίων της Audax Cybersecurity και των συνεργαζόμενων με την Audax Cybersecurity επιχειρήσεων, γίνεται, εφόσον επιθυμείτε, μέσω έντυπου, τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην Audax Cybersecurity.

Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, παρακαλούμε για τη συγκατάθεση σας με την ένδειξη “ΕΠΙΘΥΜΩ” ή “ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ

(Την ενημέρωσή μου από την Audax Cybersecurity, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, για το σχεδιασμό των οποίων ενδέχεται να γίνει επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα)

Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, info@audax.gr.