Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες της Audax Cybersecurity υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εκπαίδευσης, παρακολούθησης και ελέγχου απόδοσης των εκπαιδευομένων, η οποία υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλείας.

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που καλύπτονται από την πλατφόρμα κατάρτισης,
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Ασφάλεια Πιστωτικών Καρτών
2. Δημιουργία & Διαχείριση Ισχυρών Κωδικών Πρόσβασης
3. Ασφαλής Διαχείριση Ευαίσθητων Δεδομένων
4. Ασφαλής Πλοήγηση
5. Ασφαλής Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
6. Επιθέσεις Παραβίασης Εταιρικών Emails (BEC Scams)
7. Επιθέσεις Ransomware
8. Επιθέσεις E-mail Spoofing
9. Επιθέσεις Malware
10. Επιθέσεις Phishing
11. Επιθέσεις μέσω USB
12. Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering)
13. Διαχείριση Διασφαλισμένων Πληροφοριών (Data Classification)
14. Δημιουργία «Ανθρώπινου Τοίχους Προστασίας» (Human Firewall)
15. Αναγνώριση και Ταυτοποίηση Χρηστών
16. Ασφάλεια κατά τη Χρήση Mobile Συσκευών
17. Ασφαλής Συμπεριφορά στο Διαδίκτυο
18. Ευαισθητοποίηση Υπαλλήλων Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center & Help
Desk Αwareness)
19. Ευαισθητοποίηση για τα Κορυφαία Ζητήματα Ασφάλειας
20. Eυαισθητοποίηση Διευθυντικών Στελεχών για θέματα Ασφαλούς Χρήσης
Υπολογιστικών Συστημάτων & Προστασίας Δεδομένων
21. Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον
22. Κατανόηση της Κρυπτογράφησης

Νομίζετε ότι η Κοινωνική Μηχανική είναι ακίνδυνη; Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε πόσο επικίνδυνο είναι κάποιος με λίγες “αθώες” ερωτήσεις να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για μία ολοκληρωμένη προσφορά, χρησιμοποιώντας την διπλανή φόρμα!