Η Audax Cybersecurity επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα διοίκησης με καθήκοντα:

 • υποστήριξης διευθυντικών στελεχών,
 • δημοσίων σχέσεων – επικοινωνίας,
 • διαχείρισης κοινωνικών δικτύων,
 • πιστωτικού ελέγχου υπολοίπων πελατών. 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολής γραμματέων,
 • Πολύ καλή γνώση:
  • Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών ή άλλης ξένης γλώσσας,
  • MS Office (πτυχίο ECDL) (Photoshop, Corel, κ.α.),
  • μάρκετινγκ, προβολής, επικοινωνίας διαχείρισης κοινωνικών δικτύων,
  • μεθόδων ηλεκτρονικής οργάνωσης γραφείου.
 • Εμπειρία:
  • στον πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων πελατών,
  • εργασίας σε βιομηχανική επιχείρηση,
  • εμπορικών προγραμμάτων CRM και ERP
 • Εργατικότητα, Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια,
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
 • 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Ηλικία έως 35 ετών.