Η Audax Cybersecurity επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα διοίκησης με καθήκοντα:

* Υποστήριξης διευθυντικών στελεχών,
* Δημοσίων σχέσεων – επικοινωνίας,
* Διαχείρισης κοινωνικών δικτύων,
* Πιστωτικού ελέγχου υπολοίπων πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα:

* Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολής γραμματέων,

Πολύ καλή γνώση:

* Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών ή άλλης ξένης γλώσσας,
* MS Office (πτυχίο ECDL) (Photoshop, Corel, κ.α.),
μάρκετινγκ, προβολής, επικοινωνίας διαχείρισης κοινωνικών δικτύων,
* Μεθόδων ηλεκτρονικής οργάνωσης γραφείου.

Εμπειρία:

* Στον πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων πελατών,
* Εργασίας σε βιομηχανική επιχείρηση,
* Εμπορικών προγραμμάτων CRM και ERP
* Εργατικότητα, Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια,
* Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
* 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
* Ηλικία έως 35 ετών.

Παρακαλούμε πολύ τα βιογραφικά σας να αποστέλλονται στο info at audax gr