Η Audax Cybersecurity είναι ηγέτης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακων Συστημάτων. Μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία με ισχυρή βάση πελατών. Η εταιρεία μας ζητά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και αγγλικής γλώσσας, καθώς και ευχέρεια στην κατάρτιση κειμένων στα Αγγλικά, για απασχόληση. O/H υποψήφιoς/α θα αναλάβει τη διαχείριση της γραμματείας και τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας. Θα έχει συχνή προφορική και γραπτή επικοινωνία με φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εταιρείες του κλάδου και ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού, ενώ θα υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας!

Περιγραφή θέσης

  • Γραμματεία  
  • Διοικητική υποστήριξη στη προετοιμασία προσφορών (μελέτες και ερευνητικά έργα)
  • Οργάνωση ταξιδιών και υποστήριξη διοργάνωσης συνεδρίων
  • Προμήθειες αναλωσίμων

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας γραπτής και προφορικής (επίπεδο Proficiency)
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και υπευθυνότητα

Επιθυμητά προσόντα

  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Κωδικός αναφοράς

Γραμματέας Διοίκησης

 
Παρακαλούμε πολύ τα βιογραφικά σας να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@audax.gr! Σας ευχαριστούμε!