Η Audax Cybersecurity έρχεται σε επαφή μαζί σας προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της υποδομής σας. Μελετώντας λοιπόν τις ανάγκες σας, θα σας προτείνουμε την καλύτερη και οικονομικότερη λύση τεχνικής υποστήριξης για την εταιρεία σας.

Οι τεχνικοί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από τη Microsoft και Cisco και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να δώσουν λύση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τους servers, τους υπολογιστές, το δίκτυο, τη σύνδεση στο Internet, το backup, την απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματά σας κλπ.

Δείτε παρακάτω τρόπους που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας:

  • Δια τηλεφώνου: Είναι o ταχύτερος τρόπος αναφοράς και επίλυσης μικρών προβλημάτων. Η επαφή με τους τεχνικούς μας είναι προσωπική, έτσι δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά από την αρχή το θέμα σας.
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support): Ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων αντιμετωπίζεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, χωρίς κόστος και χάσιμο χρόνου σε μετακινήσεις.
  • Υποστήριξη στην έδρα σας: Η μετάβαση στην έδρα σας απαιτείται όταν προκύπτουν προβλήματα που απαιτούν την παρουσία τεχνικού, όπως προβλήματα hardware ή καλωδιώσεων. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η παρουσία τεχνικού τουλάχιστον μια φορά το μήνα για θέματα Η/Υ ή server, σας δίνονται οδηγίες και προτάσεις για καλύτερη εκμετάλευση των δυνατοτήτων της υποδομής σας και για τους σκοπούς που απαιτούν οι ανάγκες σας.

Κάθε νέα σύμβαση τεχνικής υποστήριξης ξεκινά με έλεγχο και καταγραφή των συστημάτων της εταιρείας, του λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού. Εφόσον υπάρχουν σφάλματα στις εγκαταστάσεις ή σοβαρές παραλείψεις προτείνονται λύσεις και εξετάζονται περιθώρια βελτίωσης με τον οικονομικότερο τρόπο.

Προτείνουμε τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης με βάση την υποδομή της εταιρίας και τον αριθμό των χρηστών και αναγκών.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη servers: Windows Server, Windows Small Business Server, SharePoint Server & Windows SharePoint Services, Exchange Server, SQL Server, ISA Server, Office Communications Server, Server and applications Virtualization
  • Υποστήριξη δικτυακών συσκευών (routers, switches, firewalls) και πρόσβασης στο Internet 
  • Εγκαταστάσεις λογισμικού 
  • Αναβαθμίσεις υπολογιστών και εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών 
  • Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κλπ 
  • Antivirus checks / configurations 
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών 
  • Διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού