ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ανάλυση Πηγαίου Κώδικα από τους μηχανικούς της Audax Cybersecurity. Η Audax Cybersecurity διενεργεί λεπτομερείς ελέγχους στον πηγαίο κώδικα εφαρμογών.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του πηγαίου κώδικα, οι μηχανικοί ασφάλειας της Audax Cybersecurity με την πλέον υψηλή εξειδίκευση, ελέγχουν διεξοδικά τον κώδικα ,γραμμή προς γραμμή, αναζητώντας λάθη που θα επέτρεπαν σε έναν εισβολέα να αποκτήσει τον έλεγχο της εφαρμογής και να εκτελέσει μια σειρά κακόβουλων ενεργειών.

Οι μηχανικοί ασφάλειας της Audax Cybersecurity διεξάγουν πολυεπίπεδους ελέγχους πηγαίου κώδικα με τη συνδυαστική χρήση κυρίως custom εργαλείων και λιγότερο αυτοματοποιημένων μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται το ενδεχόμενο λάθους και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον πιο αναλυτικό τρόπο, αποκαλύπτοντας το σύνολο των ελλείψεων που υφίστανται στον κώδικα των υπο έλεγχο εφαρμογών.

Εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα μιας εφαρμογής, η Audax Cybersecurity αρχίζει ταυτόχρονα μια διαδικασία ελέγχου αρχιτεκτονικής, προκειμένου να εξοικειωθεί με την τεχνολογία και να είναι σε θέση να εστιάσει αμέσως στα πιο τρωτά τμήματα του κώδικα.

Η Audax Cybersecurity διαθέτει εμπειρία στο σύνολο των γλωσσών προγραμματισμού και των πλατφόρμων ανάπτυξης παρέχοντας:

  • Εντυπωσιακή μείωση των ψευδών συναγερμών που προσδιορίζονται μέσω των εναλλακτικών εξεταστικών μεθόδων.
  • Προσδιορισμό και επιδιόρθωση των ευπαθειών προτού αυτές γίνουν εκμεταλλεύσιμες.
  • Μείωση της οικονομικής ζημίας από απώλεια δεδομένων σε περίπτωση χρήσης αδυναμίας σε κώδικα εφαρμογής
  • Κατανόηση της ωριμότητας του κύκλου ζωής ανάπτυξης του λογισμικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ.