Η πλατφόρμα Cyber Radar είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις οικίες ικανό να εντοπίζει και να αποτρέπτει διαδικτυακές απειλές, να παρακολουθεί την ακεραιότητα των αρχείων και να δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης απόκρισης των συμβάντων στους αναλυτές σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως υπηρεσία 24Χ7Χ365!

Το Cyber Radar αντιμετωπίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και την άμεση απόκριση σε προηγμένες απειλές. Επικεντρώνεται στην παροχή της σωστής ενημέρωσης, με τις πληροφορίες που συλλέγει βοηθάει τους αναλυτές ασφαλείας να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν και να ανταποκριθούν σε απειλές και εκστρατείες επιθέσεων σε πολλαπλά σημεία.

Επίσης, εντοπίζει τις κρυφές διεργασίες εκμετάλλευσης για την αποφυγή των παραδοσιακών συστημάτων προστασίας από ιούς. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητες ενεργής και άμεσης απόκρισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό μιας επίθεσης στο δίκτυο, τη διακοπή μιας κακόβουλης διαδικασίας ή την καραντίνα ενός αρχείου ή ενός τερματικού που έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό, τύπου ransomware.

Το Cyber Radar συνεργάζεται με την δική του πλατφόρμα Threat Intelligence η οποία του εξασφαλίζει πηγές δεδομένων με απειλές που έχουν καταγραφεί παγκόσμια σε πραγματικό χρόνο για να σταματήσει τις επιθέσεις που μπορεί να θέλουν να σας πλήξουν.

CYBER RADAR: ENDPOINT & CLOUD WORKLOAD PROTECTION

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ CYBER RADAR

CONFIGURATION ASSESSMENT (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
EXTENDED DETECTION & RESPONSE (ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ)
FILE INTEGRITY MONITORING (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ)
THREAT HUNTING (ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ)
IT HYGIENE (ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
VULNERABILITY DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ)
LOG DATA ANALYSIS (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
MALWARE DETECTION (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
AUDIT & COMPLIANCE (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ)
POSTURE MANAGEMENT (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ)
WORKLOAD PROTECTION (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
CONTAINER SECURITY (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΡΒΕΡ)

CYBER RADAR: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ SIEM

Μία ολοκληρωμένη λύση SIEM

Η πλατφόρμα Cyber Radar, (Security Information and Event Management (SIEM)), παρέχει διαρκή παρακολούθηση, ανίχνευση, ειδοποίηση συμβάντων και συμβάντων ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο!

ADVANCED UTM FIREWALL SERVICES

Advanced Threat Protection
Σε αντίθεση με τους signature based μηχανισμούς, με το Sandboxing τα ύποπτα αρχεία εκτελούνται και ερευνάται η συμπεριφορά τους (behavior analysis). Πρόκειται για προστασία zero-day που προφυλάσσει από νέες απειλές (π.χ. ransomware).

Artificial Intelligence AV
Είναι μηχανισμός που συνδυάζει τη zero-day προστασία με τον real-time έλεγχο. Τα πακέτα αναλύονται στα συστατικά τους και με βάση τεχνολογίες ανίχνευσης malware (όπως την αναγνώριση των APIs που πρόκειται να καλέσει το εξεταζόμενο πακέτο) καθορίζεται εάν είναι κακόβουλα ή όχι.

Threat Detection & Response
Η συγκεκριμένη τεχνολογία ανιχνεύει τα malware και προσφέρει τρόπους καθαρισμού. Μπορεί να είναι αυτόνομη υπηρεσία ή ενσωματωμένη στο firewall και λειτουργεί με agents εγκατεστημένους στα end points, αλλά και στα gateways.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την ευρετηρίαση και την ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν εισβολές, απειλές και ανωμαλίες συμπεριφοράς.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο για γρήγορη ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πλατφόρμα μας, μας παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και απόκρισης ενώ παράλληλα μας παρέχει πληροφορίες ασφαλείας και εκτελεί ανάλυση δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ.