Καλύπτοντας το πιο ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών νομικής υποστήριξης, η Audax Cybersecurity έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες για την αποτελεσματική νομική κάλυψη της εκάστοτε εταιρείας σε ζητήματα ηλεκτρονικής εξαπάτησης και εγκλημάτων.

Ψηφιακή Εγκληματολογία

Μέσω της ψηφιακής εγκληματολογίας, δείτε περισσότερα εδώ, η Audax Cybersecurity είναι σε θέση να εντοπίζει και να διασφαλίζει το σύνολο των εγγράφων που διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εμπειρογνώμονες μαςείναι επαγγελματίες και παρέχουν ανεξάρτητες και αντικειμενικές αναφορές σχετικά με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν.

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να υποστηρίξουν την ερευνά τους στο δικαστήριο, παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν για να την υποστηρίξουν έτσι ώστε να είναι εμφανής η εγκυρότητά της.

Η παρουσίαση ακόμη και των πιο πολύπλοκων τεχνικών θεμάτων, γίνεται σε μια γλώσσα που μπορεί να γίνει κατανοητή εύκολα και από μη εμπειρογνώμονες.