ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

Με στόχο την απόκτηση φήμης και την ανάδυση στο βάθρο των κορυφαίων επιχειρήσεων, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογα ρίσκα. Η εξάρτηση των εταιρειών από τον κυβερνοχώρο και τα μέσα μαζικής διαδικτυακής ενημέρωσης είναι πλέον όχι μόνο αναγκαιότητα αλλά αναπόφευκτη πραγματικότητα. Οι εταιρείες οι οποίες δεν προστατεύουν τη φήμη τους, βρίσκονται εκτεθειμένες σε προσβολές κάθε είδους οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους.

Στην προσπάθεια της να εμμένει στην πελατοκεντρική της προσέγγιση και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, η Audax Cybersecurity διασφαλίζει την καλή φήμη του εκάστοτε πελάτη και αποκαθιστά πιθανά μελανά σημεία του παρελθόντος τα οποία έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στο διαδίκτυο.

Η Audax Cybersecurity αντιμετωπίζει περιπτώσεις προσβολών σε διαδικτυακές καμπάνιες και αθέμιτου ανταγωνισμού από οργανωμένες επιθέσεις που σχεδιάστηκαν για να υπονομεύσουν κάποια εταιρεία ή πρόσωπο προσφέροντας ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών:

  • Προάσπιση Εταιρικής Φήμης (Corporate Reputation/Image).
  • Προάσπιση Φήμης Διασημοτήτων (Celebrity Reputation/Image).
  • Προάσπιση Φήμης Πολιτικών (Politicians’ Reputation/Image).
  • Μεσολάβηση και Δραστηριοποίηση εκτός Διαδικτύου (Mediation & Off-line action).
  • Διαδικτυακή Φήμη (Web Reputation).
  • Εταιρική Διαδικτυακή Διαχείριση (Online Brand Management)
  • Διαχείριση Φήμης και Αντίστροφη Βελτιστοποίηση Μηχανών
  • Αναζήτησης (Reputation Management and Reverse Search Engine Optimization)
  • Συλλογή Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining and Information Gathering)