Οι ερευνητές της Audax Cybersecurity αναλαμβάνουν την επίλυση υποθέσεων εξαπάτησης (Cyber Fraud investigation) και κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με εταιρικές, οικονομικές, κλοπή ταυτότητας αλλά και απάτες μέσω διαδικτύου.

Οι κυριότερες μορφές διαδικτυακής απάτης που ερευνούμε είναι:

α) Ισπανικό Λόττο

β) «Απάτες 419» ή «Νιγηριανές Απάτες»

γ) Απάτες με πιστωτικές κάρτες

δ) Spamming- Scamming

ε) Phising προσωπικών στοιχείων

στ) Pharming

ζ) Πυραμιδικά Συστήματα Εργασίας

η ) Απάλειψη Χρέους (Debt Elimination)

θ) Ιός ransomware – CryptoWall

ια) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Auctions)

ιβ) Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα (Hacking)

ιγ) Επιθέσεις σε δικτυακούς τόπους

ιδ) Διαδικτυακή πειρατεία

ιε) Botnes

Είσασταν θύμα διαδικτυακής απάτης;

Ενημερώστε μας άμεσα για το πρόβλημα σας χρησιμοποιώντας της παρακάτω φόρμα επικοινωνίας!

    αποδέχομαι τους όρους χρήσης