ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν την επίλυση υποθέσεων εξαπάτησης (Cyber Fraud investigation) και κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με εταιρικές, οικονομικές, κλοπή ταυτότητας αλλά και απάτες μέσω διαδικτύου.

Οι κυριότερες μορφές διαδικτυακής απάτης που ερευνούμε είναι:

α) Ισπανικό Λόττο

β) «Απάτες 419» ή «Νιγηριανές Απάτες»

γ) Απάτες με πιστωτικές κάρτες

δ) Spamming- Scamming

ε) Phishing προσωπικών στοιχείων

στ) Pharming

ζ) Πυραμιδικά Συστήματα Εργασίας

η) Απάλειψη Χρέους (Debt Elimination)

θ) Ιός ransomware – CryptoWall

ια) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Auctions)

ιβ) Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα (Hacking)

ιγ) Επιθέσεις σε δικτυακούς τόπους

ιδ) Διαδικτυακή πειρατεία

ιε) Botnets