Απάτες 419 ή Νιγηριανές Απάτες

Ποιες είναι οι Νιγηριανές Απάτες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο;

Πρόκειται για e-mail που μας ενημερώνουν ότι κάποιος (συνήθως πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της νιγηριανής κυβέρνησης) χρειάζεται τη βοήθειά μας για να μεταφέρει ένα υψηλό χρηματικό ποσό (π.χ. 30εκατ. Δολάρια), το οποίο δεν μπορεί να διοχετεύσει εκτός της χώρας με το όνομα του δικαιούχου-αποστολέα του e-mail.

Ζητείται δηλαδή στον παραλήπτη να βοηθήσει λειτουργώντας ως αποδέκτης του εν λόγω ποσού, αφού παράλληλα ενημερωθεί ότι η επιλογή του δεν έγινε τυχαία αλλά βάσει κάποιας πληροφόρησης για τη φερεγγυότητά του (συχνά αναφέρεται σε κάποιο επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση). Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστευτικότητα που θα πρέπει να τηρηθεί.

Σε πρώτη φάση, ζητείται από το υποψήφιο θύμα η συγκατάθεσή του και η παροχή στοιχείων που αφορούν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μια τραπεζική συναλλαγή. Πολλές φορές και ύστερα από απαίτηση του θύματος, προσκομίζονται έγγραφα που δείχνουν αυθεντικά και επίσημα, εξαλείφοντας κάθε αμφιβολία του θύματος, Από τη στιγμή που το θύμα θα ανταποκριθεί, αρχίζει μια ατελείωτη διαδικασία ανταλλαγής e-mail, τηλεφωνημάτων και επιστολών κάνοντάς τον να πιστεύει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του εν λόγω ποσού.

Ακριβώς όμως, πριν την τελική μεταβίβαση των χρημάτων εμφανίζεται από την πλευρά του αξιωματούχου κάποιο προσωρινό πρόβλημα (έκτακτος φόρος, απρόβλεπτο τέλος, πληρωμή κάποιου ενδιάμεσου υπάλληλου κ.τ.λ.). Ο αξιωματούχος, βέβαια, προφασίζεται αδυναμία πληρωμής του ποσού λόγω του ότι έχει ήδη προχωρήσει σε μεταβίβαση των χρημάτων, με αποτέλεσμα τη δέσμευση αυτών έως ότου λυθεί το πρόβλημα που προέκυψε.

Στα πλαίσια της συνεργασίας τους, ζητείται από το θύμα να καταβάλει το ποσό, το οποίο φυσικά θα του επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτό βέβαια είναι η αρχή μια σειράς “προβλημάτων” που προφασίζεται ο δράστης, καταφέροντας να αποσπάσει χρηματικό ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500.000€!

Η εμπειρία έχει δείξει πως κάποια από τα θύματα πείθονται να ταξιδέψουν μέχρι την Νιγηρία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και ενώ τους έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν απαιτείται visa, καταλήγουν να βρίσκονται παράνομα στη χώρα, γεγονός που χρησιμοποιείται εκβιαστικά από το κυκλωμάτων δραστών.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνανθρώπων μας που το κύκλωμα των δραστών τους πείθει να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και οδηγεί σε θυρίδα τράπεζας δείχνοντάς τους τα λεφτά, ενώ εκείνοι έχουν ήδη καταβάλει κάποια χρηματικά ποσά για την αποδέσμευση του κεφαλαίου. Η παραμονή τους γίνεται σε ξενοδοχείο 5 αστέρων,με το κύκλωμα να τους παρακινεί να κάνουν για 4 μέρες πολυτελή ζωή, την οποία προφασίζονται ότι θα καλύψουν, χωρίς βέβαια να το κάνουν.

Είσασταν θύμα της εν λόγω απάτης;

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να δώσουμε λύση στο πρόβλημά σας!