Σεμινάριο εισαγωγής στον Προγραμματισμό και τη Ρομποτική

240.00

Στο σεμινάριο εισαγωγής στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ & τη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ με Arduino & C++ θα κατανοήσουμε σε βάθος πως λειτουργεί μία γλώσσα προγραμματισμού και θα εξοικειωθούμε με την αλγοριθμική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Θα εξασκηθούμε πάνω στο διαδικαστικό και αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με C++ (procedural / object oriented programming) και στη συνέχεια θα επεκταθούμε στον τομέα της ρομποτικής που με τη χρήση πλακετών arduino και ένα πλήθος αισθητήρων και κυκλωμάτων θα σχεδιάσουμε και θα προγραμματίσουμε δικά μας project.

Description

Στο σεμινάριο εισαγωγής στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ & τη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ με Arduino & C++ θα κατανοήσουμε σε βάθος πως λειτουργεί μία γλώσσα προγραμματισμού και θα εξοικειωθούμε με την αλγοριθμική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Θα εξασκηθούμε πάνω στο διαδικαστικό και αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με C++ (procedural / object oriented programming) και στη συνέχεια θα επεκταθούμε στον τομέα της ρομποτικής που με τη χρήση πλακετών arduino και ένα πλήθος αισθητήρων και κυκλωμάτων θα σχεδιάσουμε και θα προγραμματίσουμε δικά μας project.

Στο σεμινάριο θα γίνει χρήση του λειτουργικού συστήματος linux ή mac os. Προεγκατάσταση δεν είναι απαραίτητη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις : Laptop και βασική ικανότητα χρήσης Η/Υ. Σημέιωση : Προηγούμενη γνώση στον προγραμματισμό δεν είναι απαραίτητη.

Ιδανικό για μαθητές, φοιτητές αλλά και οποιονδήποτε αγαπάει τον προγραμματισμό και την τεχνολογία. Παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το Σεμινάριο θα έχει διάρκεια 40ώρες και κόστος 240 ευρώ ! .

  

Ενότητες 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Ανάλυση Προβλήματος – Σχεδίαση επίλυσης
 • Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος
 • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας μας.
 • Βασικές εντολές Unix (linux , mac os)
 • Βασικές Αρχές C++
  2. Μεταβλητές – τύποι Δεδομένων – τελεστές
 • Δηλώσεις μεταβλητών
 • Τύποι δεδομένων
 • Αριθμητικοί Τελεστές
 • Λογικοί Τελεστές
 • Λογικές εκφράσεις
  3. Είσοδος Έξοδος & Έλεγχος Ροής
 • Είσοδος έξοδος
 • Δομές επιλογής
 • Δομές επανάληψης
 • Εμφολευμένες δομές – διακοπτόμενες δομές
  4. Συναρτήσεις ,Πίνακες και δομές δεδομένων
 • Συναρτήσεις
 • Μονοδιάστατοι πίνακες
 • Πολυδιάστατοι πίνακες
 • Δομές δεδομένων – Κλάσεις
  5. Εισαγωγή στη Ρομποτική
 • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας μας
 • Γνωριμία με το Arduino
 • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική
 • Υλοποίηση Project

 

 •          6. Αισθητήρες
 • • Αισθητήρες
  • Υλοποίηση διαφόρων Project με αισθητήρες

 

 • 7. Μοτέρ
 • • Μοτέρ
  • Υλοποίηση διαφόρων Project με όλα βάση τα προηγούμενα

 

 • 8. Είσοδος – Έξοδος
 • Συσκευές εισόδου , εξόδου και ελέγχου ροής
 • Υλοποίηση διαφόρων project με βάση όλα τα προηγούμενα
  9. Internet
 • Σύνδεση στο ίντερνετ και επικοινωνία
 • Υλοποίηση διαφόρων Project με βάση όλα τα προηγούμενα