Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της

Audax Cybersecurity

Προστατεύουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς από επιθέσεις χάκερ και αναπτύσουμε εργαλεία που βοηθούν τις κρατικές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρομοκρατίας και του εγκλήματος για να σώσουν χιλιάδες ζωές σε όλο τον κόσμο.

Audax Cybersecurity

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η Audax Cybersecurity προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των Ελέγχων Ασφάλειας Δικτυακών Υποδομών, Ανίχνευση και Ανάλυση Ευπαθειών, Κοινωνική Μηχανική, Αξιολόγηση Ασφάλειας Δικτύων, καθώς και ελέγχους στην αρχιτεκτονική και τον πηγαίο κώδικα διαδικτυακών και μη εφαρμογών.

Σκοπός μας είναι η διενέργεια αξιολόγησης – αποτίμησης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών ενός φορέα, με την διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης σε όλο το εύρος της δικτυακής υποδομής που περιλαμβάνει συστήματα, εφαρμογές, δικτυακό εξοπλισμό, web εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


 

Οι πιο επικίνδυνοι παραβάτες στον κόσμο επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις επικοινωνίες τους, ενώ οι κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

Η Audax Cybersecurity αναπτύσσει ειδική τεχνολογία για να βοηθήσει κυβερνητικούς οργανισμούς να ανιχνεύσουν και να αποτρέψουν ένα ευρύ φάσμα τοπικών και παγκόσμιων απειλών.

Τα προϊόντα μας βοηθούν τις κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρομοκρατίας.

 

Audax Cybersecurity

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

Audax Cybersecurity
Audax Cybersecurity
Audax Cybersecurity
Audax Cybersecurity