ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ MALWARE,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GDPR,ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ MALWARE,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GDPR,ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ MALWARE,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GDPR,ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,,

AUD1
logo

Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα πάνω στην συλλογή και την αξιοποίηση ανοικτών πληροφοριών για αυτό δημιουργήσαμε την καινοτόμα πλατφόρμα Cassowary (Intelligence Gathering Platform).

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την υπηρεσία μας και πώς θα σας βοηθήσει να την αξιοποιήσετε! Διαθέτουμε πάνω από 150+ βάσεις ανοικτών δεδομένων για την μέγιστη και βαθύτερη αναζήτηση των πληροφοριών.

Χρήσιμη για SOC Teams, MSSP Teams, Cyber Threat Intelligence, Corporate Security, Intelligence Analysts, Detectives and Investigators, Commercial, Government and Military.