ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

 

Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συμβαίνουν κάθε 39 δευτερόλεπτα, κλέβονται 291 δεδομένα ανά δευτερόλεπτο, αύξηση κατά 133% στα αρχεία δεδομένων που εκτίθενται από το 2018.

Το μέσο κόστος κάθε κλεμμένου δεδομένων ανέρχεται στα 148 δολάρια και 3,8 εκατ. είναι το μέσο κόστος τών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας, θα σας δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίζετε απο ποιά κενά ασφαλείας κινδυνεύει το δίκτυο σας να δεχτεί επίθεση.

Ο εντοπισμός των ευπαθειών, είναι μόνο η αρχή, καθώς τα θέματα που θα εντοπιστούν απο τους μηχανικούς μας θα φροντίσουμε να τα καλύψουμε.
Ο έλεγχος ασφαλείας των υποδομών σας, έχει σαν σκοπό:

Την καταγραφή των κενών ασφαλείας και των μη αποτελεσματικών διαδικασιών.

Τον έλεγχο (επιφανειακό ή σε βάθος) των συστημάτων ασφαλείας.

Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που προστατεύουν την δικτυακή υποδομή σας.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Οι κρίσιμες υποδομές ενός κράτους αποτελούν κατά βάση στόχο των κυβερνοτρομοκρατικών επιθέσεων, επιχειρώντας να δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο απώλεια σε βασικές υπηρεσίες, όπως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα άμεσης βοήθειας, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τα τραπεζικά συστήματα και άλλες κρίσιμες για τη λειτουργία ενός κράτους εγκαταστάσεις.

Οι πιο επικίνδυνοι παραβάτες στον κόσμο επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις επικοινωνίες τους, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

Η Audax Cybersecurity αναπτύσσει ειδική τεχνολογία για να βοηθήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών να ανιχνεύσουν και να αποτρέψουν ένα ευρύ φάσμα τοπικών και παγκόσμιων απειλών.

Τα προϊόντα μας βοηθούν τις κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρομοκρατίας.