Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της

Audax Cybersecurity

Προστατεύουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς από επιθέσεις χάκερ και αναπτύσουμε εργαλεία που βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρομοκρατίας και του εγκλήματος για να σώσουν χιλιάδες ζωές σε όλο τον κόσμο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΗΜΗΣ - AUDAX CYBERSECURITY

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η Audax Cybersecurity προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των Ελέγχων Ασφάλειας Δικτυακών Υποδομών, Ανίχνευση και Ανάλυση Ευπαθειών, Κοινωνική Μηχανική, Αξιολόγηση Ασφάλειας Δικτύων, καθώς και ελέγχους στην αρχιτεκτονική και τον πηγαίο κώδικα διαδικτυακών και μη εφαρμογών.

Σκοπός μας είναι η διενέργεια αξιολόγησης – αποτίμησης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος, των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών ενός φορέα, με την διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης σε όλο το εύρος της δικτυακής υποδομής που περιλαμβάνει συστήματα, εφαρμογές, δικτυακό εξοπλισμό, web εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


 

Οι πιο επικίνδυνοι παραβάτες στον κόσμο επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις επικοινωνίες τους, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

Η Audax Cybersecurity αναπτύσσει ειδική τεχνολογία για να βοηθήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών να ανιχνεύσουν και να αποτρέψουν ένα ευρύ φάσμα τοπικών και παγκόσμιων απειλών.

 

Audax Cybersecurity

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ