Απάλειψη Χρέους (Debt Elimination)

Επιπλέον, η ισχύουσα οικονομική κατάσταση έχει οδηγήσει στην άνθηση ακόμα ενός είδους απάτης.

Πρόκειται για ιστοσελίδες που υπόσχονται τη διαχείριση και την εξάλειψη του χρέους των νοικοκυριών και επιχειρηματιών,διαφημίζοντας νόμιμους τρόπους για την αντιμετώπιση στεγαστικών δανείων και του χρέους από πιστωτικές κάρτες.

Συνήθως, το μόνο που ζητείται είναι η καταβολή ενός αρχικού ποσού, η αποστολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν τα επίμαχα δάνεια ή τις πιστωτικές κάρτες και, βέβαια, μια εξουσιοδότηση προς το άτομο για να φέρει εις πέραν τη διαδικασία.

Ο διαμεσολαβητής τότε εκδίδει ομόλογα και γραμμάτια προς τους δανειστές που φιλοδοξούν να ικανοποιήσει νόμιμα όλα τα χρέη του. Σε αντάλλαγμα το θύμα είναι υποχρεωμένο να υποβάλει ένα ποσοστό της αξίας των χρεών που θα καλύψει ο διαμεσολαβητής.

Η προαναφερθείσα διαδικασία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τα εγκλήματα που σχετίζονται με την κλοπή ταυτότητας, καθώς οι συμμετέχοντες παρέχουν όλες τις προσωπικές τους πληροφορίες στους διαμεσολαβητές.

Είσασταν θύμα της εν λόγω απάτης;

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να δώσουμε λύση στο πρόβλημά σας!