Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Auctions)

Απάτες με Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Ένα είδος απάτης που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε χώρες του εξωτερικού αφορά τις διαδικτυακές δημοπρασίες. Αυτού του είδους απάτες εστιάζουν κυρίως στη διαστρεβλωμένη παρουσίαση ή στη μη παράδοση του δημοπρατούμενου προϊόντος.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οι πωλητές τους ζητούν να καταβάλουν το συμφωνημένο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό κάποιου τρίτου ή επικαλούνται έκτακτος λόγους που τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, καθώς επίσης, όταν η καταβολή του ποσού ζητείται να πραγματοποιηθεί μέσω Western Union ή MoneyGram.

Οι νόμοι στην πράξη

Τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την αντιμετώπιση παραβατικών πράξεων που συντελούνται μέσα από το Διαδίκτυο και συνιστούν το αδίκημα της “Απάτης”, καθοδηγούνται από δυο βασικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ): α) άρθρο 386 “Απάτη” και β) άρθρο 386Α “Απάτη με υπολογιστή” τα οποία περιληπτικά περιγράφονται ως εξής:

Άρθρο 386 “Απάτη”

1. Όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή κάποιος άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημιά υπερβαίνουν το ποσό των 30.000€, ή β) εάν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημιά υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000€.

Άρθρο 386Α “Απάτη με υπολογιστή”

Όποιος με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με παρέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 386. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται αν τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας είναι αδιάφορο αν οι παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπά.

Είσασταν θύμα της εν λόγω απάτης;

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να δώσουμε λύση στο πρόβλημά σας!