Ο Δήμος Πλατανιά τρέχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανίχνευσης των βλαβών στο σύστημα φωτισμού με την εγκατάσταση ενός QR barcode στους ιστούς του φωτισμού.

Συγκεκριμένα, προχωράει η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Βλαβών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πλατανιά, με σκοπό την άμεση ενημέρωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σε περίπτωση βλάβης.

Ειδικότερα η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της μετάβασης στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που επιχειρεί ο Δήμος Πλατανιά.

Πιλοτικά και σε έναν ενδεικτικό αριθμό ιστών εγκαταστάθηκε ειδικό λογισμικό σε αυτοκόλλητο με QR barcode, με το οποίο ο δημότης αφού το σκανάρει, με τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, αυτόματα και χωρίς να έχει εγκαταστήσει καμία εφαρμογή μεταβαίνει στη σελίδα δήλωσης βλαβών με αναγραφή των στοιχείων του και κατόπιν επιλέγει και τον τύπο βλάβης.

Σε πραγματικό χρόνο το αρμόδιο Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενημερώνεται για την παραπάνω δήλωση βλάβης και δίνει την αντίστοιχη εντολή αποκατάστασης. Σε περίπτωση που ο δημότης δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης κινητής συσκευής, στα εγκατεστημένα αυτοκόλλητα αναγράφονται τα τηλέφωνα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία μπορεί να τηλεφωνήσει και να αναφέρει μόνο το μοναδιαίο αριθμό του ιστού που αναγράφεται στο αυτοκόλλητο, ή να αποστείλει email στον αναγραφόμενο email πάνω στο αυτοκόλλητο.

Σκοπός η αποφυγή της συσκότισης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Γιάννης Μαλανδράκης ανέφερε ότι «εφαρμόζοντας το παραπάνω σύστημα, ο Δήμος Πλατανιά αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ουσιαστικά με ‘φιλικές΄ χρήσεις προς το δημότη, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση του, στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας άρα και εξοικονόμησης πόρων, στην κεντρική παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών, στη διαχείριση αιτημάτων αποκατάστασης βλαβών, στο συντονισμό των υπηρεσιών του, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου δυσλειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού, στη διαχείριση υλικών και εν κατακλείδι στην συνολική διαχείριση και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της ευρύτερης περιοχής».

Η Audax Cybersecurity εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα ανίχνευσης βλαβών στο σύστημα φωτισμού που εφαρμόζετε στον Δήμο Πλατανιά με τη χρήση ειδικών QR codes σε ιστούς φωτισμού. Κατανοώντας την προσπάθειά σας να αξιοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών στην περιοχή, υπογραμμίζουμε τη σοβαρότητα των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Είναι πρωτίστως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν βλάβες μέσω της σάρωσης των QR codes. Παρά τη βολικότητα αυτής της διαδικασίας, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα ασφαλείας και απορρήτου που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η διασύνδεση των προσωπικών δεδομένων των δημοτών με αυτήν την τεχνολογία πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή κατάχρηση των πληροφοριών.

Επίσης, αναφέρετε ότι σε περίπτωση που ο δημότης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κινητή συσκευή, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω email. Παρόλο που αυτή η εναλλακτική λύση υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος της συγκέντρωσης ευαίσθητων πληροφοριών με τον τρόπο αυτόν.

Κατανοώντας την πρόθεσή σας για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου με τη χρήση της τεχνολογίας, υπογραμμίζουμε τη σοβαρότητα των κινδύνων που προκύπτουν στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων: Η συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών των δημοτών μέσω των QR codes απαιτεί ακριβείς μέτρα προστασίας για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Κάθε πιθανή διαρροή ή κακόβουλη χρήση των δεδομένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Κινδύνοι Κυβερνοεπιθέσεων: Κάθε συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο αποτελεί πιθανό στόχο για κυβερνοεπιθέσεις. Η εφαρμογή QR codes ανοίγει την πόρτα για κακόβουλους χάκερ για να προσπαθήσουν να εισβάλουν στο σύστημα, απειλώντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργία του συστήματος.

Αυξημένος Κίνδυνος Κοινωνικής Μηχανικής: Η ευκολία της διαδικασίας μέσω των QR codes μπορεί να οδηγήσει σε αδιακρισίευτη σάρωση από ανεξάρτητους παράγοντες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για κοινωνική μηχανική, με κακόβουλους χάκερ να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω απατηλών μεθόδων.

Δυνητική Μείωση της Εμπιστοσύνης του Κοινού: Εάν υπάρξουν παραβιάσεις ασφαλείας ή ανεξήγητες απώλειες δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις τεχνολογικές προσπάθειες του Δήμου.

Παρακάτω αναφέρουμε πώς μπορεί ένα δημόσιο QR barcode να χακαριστεί:

Κακόβουλες Εισαγωγές Δεδομένων (Data Injection): Κάποιος μπορεί να τοποθετήσει QR κώδικες με κακόβουλες συνδέσεις URL που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό (malware) στις συσκευές που σκανάρουν τον κώδικα.

Επίθεση Phishing: Χάκερ μπορούν να δημιουργήσουν QR κώδικες που οδηγούν σε φανταστικές ιστοσελίδες που μοιάζουν με γνωστές υπηρεσίες. Όταν ένας χρήστης σκανάρει αυτόν τον κώδικα, μπορεί να πέσει θύμα phishing και να παραδώσει προσωπικές πληροφορίες.

Εκμετάλλευση Ευπάθειας του QR Αναγνωστή: Εάν ένας πολίτης σκανάρει με την συσκευή του τον QR barcode και έχει κάποιο κενό ασφαλείας, οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευπάθεια για να εγκαταστήσουν malware ή να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή.

Επίθεση στο QR: Ενδέχεται να τοποθετηθούν QR κώδικες που ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες που περιέχουν επικίνδυνο περιεχόμενο ή κακόβουλο λογισμικό.

Επιθέσεις εναντίον της Υποδομής: Εάν οι QR κώδικες είναι συνδεδεμένοι με ένα σύστημα διαχείρισης, κακόβουλοι χρήστες μπορεί να προσπαθήσουν να επιτεθούν απευθείας σε αυτό το σύστημα για να αλλοιώσουν πληροφορίες, να προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας, ή ακόμη και να ανακτήσουν ευαίσθητα δεδομένα.

Είναι σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών, όπως η χρήση αξιόπιστων πηγών και η αναθεώρηση των κωδικών πριν από την δημοσιοποϊηση τους στο κοινό.

Επίσης, η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης των QR κωδίκων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία τους από πιθανούς κυβερνοεπιθέσεις και απάτες.

H Audax Cybersecurity μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στην προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των συστημάτων σας. Με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μας, μπορούμε να παρέχουμε τα εξής:

Αξιολόγηση Κινδύνων: Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τους QR κώδικες και να προτείνουμε στρατηγικές λύσεις για τη μείωση αυτών των κινδύνων.

Προσαρμοσμένες Λύσεις: Σχεδιασμός και εφαρμογή προσαρμοσμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας που προστατεύουν τις ευαίσθητες πληροφορίες των πολιτών και τη σταθερότητα του συστήματος.

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Εκπαίδευση των υπαλλήλων και των πολιτών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας και τους κινδύνους των QR κωδίκων.

Παρακολούθηση και Αντίδραση: Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων για να ανιχνεύσουμε ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

H Audax Cybersecurity μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την προστασία των πολιτών από διαδικτυακούς κινδύνους αλλά και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στις τεχνολογικές εξελίξεις του Δήμου σας.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την προσοχή σας σε αυτά τα θέματα και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις.