Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο της Axxon Plus με ομιλητή τον κ.Κασίμη Θεοφάνη, για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων DPO, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογή των διαδικασιών για τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις απαιτήσεις του GDPR. Είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του προσωπικού στις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. (GDPR), για την εκπαίδευση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τέλος για την διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας.

Από 25/5/2018 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα τoυ Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27/4/2016, υποχρεώνοντας τες σε συμμόρφωση σχετικά με τον χειρισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε,
Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό επιφέρει πρόστιμα έως 20.000.000 € ή του 4% του τζίρου του προηγούμενου οικονομικού έτους .
Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ, κάθε οργανισμός/επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή αλλιώς Data Protection officer (DPO).

Δείτε φωτογραφίες από το σεμινάριο:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τις ευθύνες των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων