Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αποφασίστηκε η ένταξη του κ.Κασίμη Θεοφάνη στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης και Παραβατικότητας.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας  αποτελεί ένα καινοτόμο συμβουλευτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Έργο του Τοπικού Συμβουλίου είναι:

  • Η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο,
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων,
  • Η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
  • Ο συντονισμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών διαφόρων φορέων της περιοχής ώστε να περιοριστούν ορισμένες μορφές εγκληματικότητας.

Ο κ.Κασίμης Θεοφάνης ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο κ.Ευθυμίου Ανδρέα για την εμπιστοσύνη που ανέδειξε στο πρόσωπό του και ευχόμαστε σε μία αγαστή συνεργασία δημιουργώντας και διοργανώνοντας εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με το διαδίκτυο.