Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Καλώς ορίσατε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία ανήκει και λειτουργείται από την Audax Cybersecurity. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι μαζί με τη Δήλωση Απορρήτου μας διέπουν τη σχέση της Audax Cybersecurity με εσάς. Εάν δεν αποδέχεστε κάποιο μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Η Audax Cybersecurity διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή να τροποποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιοδικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο όρος ‘Audax Cybersecurity’ ή ‘μας’ ή ‘εμείς’ αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, την εταιρεία Audax Cybersecurity., η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Μεταμορφώσεως 7, 173 41, Αθήνα, Ελλάδα.

Ο όρος ‘εσείς’ αναφέρεται στον χρήστη ή τον θεατή αυτής της ιστοσελίδας. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

 

Χρήση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα

1.1. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται για γενικές πληροφορίες και χρήση μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα και να εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.

1.2. Μπορείτε να προβάλετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενα από την ιστοσελίδα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς προσωπικής και μη εμπορικής φύσης, (β) μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε αποσπάσματα στον τοπικό σκληρό δίσκο για προσωπική και μη εμπορική χρήση μόνο (γ) μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε άτομα τρίτων για την προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο εάν αναγνωρίζετε την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού, (δ) το περιεχόμενο δεν πρέπει να τροποποιηθεί ή να αλλοιωθεί κατά κανέναν τρόπο, και (ε) συμφωνείτε να διατηρήσετε όλες τις πνευματικές και άλλες προειδοποιητικές ετικέτες που περιέχονται στα αρχικά υλικά σε οποιοδήποτε αντίγραφο των υλικών και (στ) δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να δημοσιεύετε ξανά ή να εμφανίζετε δημόσια, να εκτελείτε δημόσια ή να διανέμετε, ή να χρησιμοποιείτε ή να εκμεταλλεύεστε διαφορετικά τα υλικά ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Ούτε μπορείτε να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή σε άλλη μορφή ηλεκτρονικού συστήματος ανάκτησης.

1.3. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της είναι πνευματική ιδιοκτησία της Audax Cybersecurity. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υλικό το οποίο ανήκει σε εμάς ή γίνεται χρήση με άδειά μας. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και τα γραφικά. Εκτός από την ειδική άδεια, καμία μερίδα αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αναπαραχθεί με κανέναν τρόπο ή με οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Audax Cybersecurity. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας σε κανένα περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια ή την άδεια που χορηγείται από την Audax Cybersecurity, και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως οποιαδήποτε υλικά που έχουν ληφθεί ή εκτυπωθεί.

1.4. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσια ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίων για να περικλείσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) της Audax Cybersecurity και/ή οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο “κρυφό κείμενο” που χρησιμοποιεί το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της Audax Cybersecurity και/ή οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της Audax Cybersecurity ή άλλο γραφικό σήμα ή εμπορικό σήμα τρίτου ως μέρος του συνδέσμου χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά της. Κάθε χρήση αυτών των υλικών σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό που δεν είναι εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με τα παραπάνω είναι απαγορευμένη.

1.5. Η χρήση σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτήν την ιστοσελίδα γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν έχουμε ευθύνη εμείς. Δική σας ευθύνη είναι να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμα μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες σας απαιτήσεις.

1.6. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει αξίωση αποζημίωσης και/ή να αποτελέσει αδίκημα. Η Audax Cybersecurity διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.

 

Κριτικές, Σχόλια, Επικοινωνίες και Άλλο Περιεχόμενο

2.1. Η Audax Cybersecurity δεν επιθυμεί να λάβει εμπιστευτικές ή πληροφορίες από εσάς μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που κοινοποιείτε στην Audax Cybersecurity διά της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων και των όποιων σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές. Συνακόλουθα, η Audax Cybersecurity διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να αποκαλύπτει, να δημοσιεύει, να διανέμει και να αξιοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, κονσεπτ, γνώσεις ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

2.2. Δεν πρέπει να κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας για να δημιουργήσετε, να ανεβάσετε, να διαδώσετε ή να δημοσιεύσετε κανένα υλικό που:

(α) είναι παράνομο, απειλητικό, επιζήμιο, προσβλητικό, ανεπίτρεπτο, πορνογραφικό, προσβλητικό, επιπολαιό, ακατάλληλο, βλαβερό προς ανηλίκους, απειλητικό, ρατσιστικό, υβριστικό, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, που είναι προσβλητικό για την εθνικότητα ή τον τρόπο ζωής, ή που μπορεί να προκαλέσει ανυποληψία ή αντιπάθεια ανάλογα με την άποψη κάποιων ατόμων,

(β) που περιλαμβάνει διαφημίσεις, ή

(γ) μεταδίδει ιούς ή άλλα αρχεία κακόβουλου λογισμικού, που προκαλούν βλάβη σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστικό εξοπλισμό ή λογισμικό.

2.3. Η Audax Cybersecurity διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε υλικό ή επικοινωνία που ανεβάζετε σε αυτήν την ιστοσελίδα κατά την απόφασή της.

2.4. Επισημαίνετε και συμφωνείτε ότι η ευθύνη για τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού που παρέχετε σε αυτήν την ιστοσελίδα βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.

 

Διαφημίσεις και Εμπορικά Περιεχόμενα

3.1. Η Audax Cybersecurity μπορεί να ενσωματώσει στην ιστοσελίδα της διαφημίσεις τρίτων. Αυτές οι διαφημίσεις τρίτων μπορεί να σας ανακατευθύνουν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένες με την ιστοσελίδα μας. Η Audax Cybersecurity δεν ελέγχει το περιεχόμενο και τις πρακτικές ασφαλείας αυτών των ιστοσελίδων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με αυτήν την ιστοσελίδα και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές ασφαλείας αυτών των ιστοσελίδων. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές ασφαλείας και την πολιτική προστασίας απορρήτου των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.

3.2. Κατά την πλοήγηση σε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να έρχεστε σε επαφή με περιεχόμενο που μπορεί να θεωρείτε προσβλητικό ή επιζήμιο. Η Audax Cybersecurity δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια περιεχόμενα ή τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση σε αυτά.

3.3. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι αποκλειστική ευθύνη των διαφημιζομένων και η Audax Cybersecurity δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές.

3.4. Η Audax Cybersecurity δεν εγγυάται ούτε καθορίζει την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την καταλληλότητα οποιασδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω συνδέσμων σε αυτήν την ιστοσελίδα.

3.5. Οι διαφημίσεις μπορεί να εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και να προβάλλουν περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους ανήλικους. Η Audax Cybersecurity δεν θα προβαίνει σε ειδικά μέτρα ελέγχου για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, ούτε θα προσδιορίζει την ηλικία των ατόμων που θα βλέπουν αυτές τις διαφημίσεις. Είναι στην ευθύνη των γονέων να ελέγχουν τη δραστηριότητα των ανηλίκων τους σε αυτήν την ιστοσελίδα και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε υλικό που ενδέχεται να είναι προσβλητικό ή επιζήμιο.

 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Audax Cybersecurity, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους πράκτορές της από οποιεσδήποτε αξιώσεις, αποζημιώσεις, ζημιές, εξοφλήσεις, υποχρεώσεις, δαπάνες ή αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαστικών δαπανών και δικηγόρων των εισηγητών της, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς της Παρούσας Σύμβασης.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρούσες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Η ελληνική δικαιοδοσία είναι αποκλειστική για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή που σχετίζονται με αυτούς. Εσείς συμφωνείτε ρητώς σε τέτοιου είδους ελληνική δικαιοδοσία, και αποδέχεστε και υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την επίλυση αυτών των διαφορών.

 

Γενικά

5.1. Οι παραπάνω Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την ολοκληρωμένη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Audax Cybersecurity για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που αφορά αυτήν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής αναιρείται και δεν έχει ισχύ.

5.2. Εάν οποιοδήποτε διάταγμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ανεφάρμοστο ή αντισυνταγματικό από δικαστήριο δικαιοδοτικής αρμοδιότητας, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

5.3. Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από εμάς των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα αποτελέσει απόκλιση από αυτούς τους όρους, ούτε θα αποτελέσει παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από εμάς ενός δικαιώματος ή μιας επιλογής μας, δεν θα περιορίσει ή διακυβεύσει τα δικαιώματα ή τις επιλογές μας στο μέλλον.

Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, και συμφωνώ να είμαι νομικά δεσμευμένος από αυτούς.