Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας από τον κορονοϊό (COVID – 19) και επιθυμώντας να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αλλά και των εγχώριων Δημόσιων Φορέων, έχουμε προβεί στα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

  • Απαγορευόνται οι συναντήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, μέχρι νεωτέρας, και έχουν αντικατασταθεί με πιο ευέλικτες μορφές επικοινωνίας, όπως τα τηλεφωνικά ραντεβού και η επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένης πλατφόρμας.
  • Οι υπάλληλοι και τα στελέχη της εταιρείας οφείλουν να απολυμαίνουν υποχρεωτικά τα χέρια τους στις βάσεις αντισηπτικού υγρού.
  • Έχουν δοθεί ρητές εντολές στις οποίες εφαρμόζεται πολύ αυστηρή πολιτική- να μην εισέρχονται στην εταιρεία εργαζόμενοι που παρουσιάζουν ύποπτη συμπτωματολογία ή έχουν προσφάτως επαφή, με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα.
  • Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στο προσωπικό της εταιρείας, οι οποίες αφορούν τα μέτρα πρόληψης, αλλά και πληροφορίες για τη φύση του προβλήματος (πάντα με βάση τα όσα υποστηρίζει η επιστημονική κοινότητα).
  • Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά μια ώρα) απολυμαίνονται με επίβλεψη, κοινόχρηστες επιφάνειες (πχ πόμολα, διακόπτες, wc & επιφάνειες κουζίνας).
  • Σε καίρια σημεία της εταιρείας, αλλά και σε κάθε τμήμα έχουν τοποθετηθεί βάσεις αντισηπτικού υγρού, ώστε να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση και επιπλέον έχουν δοθεί ελαστικά γάντια για όσους έρχονται σε επαφή με πιθανές εστίες μόλυνσης (πχ. Χρήματα ή παραστατικά κτλ.).
  • Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και από τους υπευθύνους τους για τις εξελίξεις και για πιθανές νέες οδηγίες.
  • Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, έχει απαγορευτεί η είσοδος σε άτομα τα οποία προσφάτως επισκέφθηκαν περιοχές της κόκκινης ζώνης, ενώ γενικότερα έχει ζητηθεί και από τους ίδιους τους υπαλλήλους να αποφύγουν ταξίδια που δεν αποτελούν κατεπείγουσα ανάγκη. Εάν κάποιος υπάλληλος είναι αναγκασμένος να ταξιδέψει, τότε μετά το πέρας του ταξιδιού, υποχρεούται να μείνει εκτός εταιρείας προληπτικά για 14 ημέρες.
  • Οι εργαζόμενοι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για τις επικοινωνίες που πρέπει να κάνουν, σε περίπτωση που νιώσουν αδιαθεσία ή “ύποπτα” συμπτώματα (πχ τηλέφωνο επικοινωνίας ΕΟΔΥ και επικοινωνία με ανωτέρους), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και κατ’ επέκταση των πελατών και των συνεργατών μας.
  • Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι νεωτέρας και προφανώς θα αναθεωρούνται και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες που προκύπτουν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε ότι όλοι μέσα σε αυτή την ιδιάζουσα συνθήκη που βιώνουμε, λειτουργούμε με υπευθυνότητα και κατανόηση, προκειμένου να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό, στους φυσιολογικούς ρυθμούς της καθημερινότητας μας.