Η Audax Cybersecurity θα βρίσκεται στο Infocom Security 2017 στις 29-30 Μαρτίου στο Divani Caravel με δικό της περίπτερο και θα παρουσιάσει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της στο κοινό παρουσία του CEO της, κ.Κασίμη Θεοφάνη.

ΗAudax Cybersecurity έχει δημιουργήσει ένα σύνολο υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή κυβερνοεπιθέσεων και την συνεχή παρακολουθήση των πληροφοριακών σας συστημάτων και παρέχει υπηρεσίες εκτιμήσεις ευπαθειών (vulnerability assessment) ,πραγματοποίηση εικονικών επιθέσεων στις ευπάθειες των πληροφοριακών σας συστημάτων με σκοπό την προσομοίωση μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων σε ευαίσθητα δεδομένα, εμπορικές συναλλαγές, οικονομικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών σας (ultimate penetration testing).

Επιπλέον με την χρήση του WebApp Malware Scan παρέχει τον λεπτομερή έλεγχο καθώς και καθαρισμό της διαδικτυακής σας εφαρμογής (Web Site/Eshop) από την προσβολή της από κακόβουλο λογισμικό που έχει σαν αποτέλεσμα την κλοπή δεδομένων ,την υποβάθμιση της σελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης καθώς επίσης και την προσθήκη της σε καταλόγους αντιβιοτικών προγραμμάτων (antivirus) ως κακόβουλη.

Επιπρόσθετα οι ερευνητές της Audax Cybersecurity αναλαμβάνουν την επίλυση υποθέσεων κακόβουλου εσωτερικού χρήστη (Insider) καθώς επίσης και υποθέσεις εξαπάτησης(Fraud investigation).

Τέλος ολοκληρώνοντας τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας εταιριών παρέχουμε υπηρεσίες και code auditing για την εύρεση αδύναμών σημείων στον κώδικα της εφαρμογή σας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα IT.

Cyber Fraud Investigation

Οι ερευνητές της Audax Cybersecurity αναλαμβάνουν την επίλυση υποθέσεων εξαπάτησης (Cyber Fraud investigation) και κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με εταιρικές, οικονομικές, κλοπή ταυτότητας αλλά και απάτες μέσω διαδικτύου.

Οι κυριότερες μορφές διαδικτυακής απάτης που ερευνούμε είναι:

α) Ισπανικό Λόττο

β) «Απάτες 419» ή «Νιγηριανές Απάτες»

γ) Απάτες με πιστωτικές κάρτες

δ) Spamming- Scamming

ε) Phising προσωπικών στοιχείων

στ) Pharming

ζ) Πυραμιδικά Συστήματα Εργασίας

η) Προσφορά θέσεων εργασίας

θ ) Απάλειψη Χρέους (Debt Elimination)

ι) Ιός ransomware – CryptoWall

ια) Κινητά τηλέφωνα και διαδικτυακές παγίδες

ιβ) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Auctions)

ιγ) Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα (Hacking)

ιδ) Επιθέσεις σε δικτυακούς τόπους

ιε) Διαδικτυακή πειρατεία