Η σύσταση μιας SOC ομάδας, αποτελεί μία ζωτικής σημασίας ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Ποιοι είναι όμως, πιο συγκεκριμένα οι βασικοί λόγοι για να επενδύσει κανείς σε μία ομάδα SOC;

  1. Άμεση ανίχνευση των απειλών και απόκριση σε πραγματικό χρόνο

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, όπως Digital Forensic and Incident Response (DFIR) και Security Ιnformation and Εvent Μanagement (SIEM), οι αναλυτές SOC μπορούν να ανιχνεύσουν και να αντιδράσουν σε περιστατικά ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο. Η ειδίκευσή τους, τους επιτρέπει να αναλύουν ύποπτες δραστηριότητες, να ερευνήσουν παραβιάσεις και να πραγματοποιήσουν γρήγορα τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την αρνητική επίδραση μιας επίθεσης.

  1. Παρακολούθηση και εποπτεία 24/7

Οι επιθέσεις μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή σε 24ωρη βάση. Μια ομάδα SOC λειτουργεί συνεχώς, παρέχοντας παρακολούθηση και εποπτεία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.

  1. Ανάλυση απειλών και  αποδοτικότητας προγραμμάτων ασφαλείας

Όταν συμβεί ένα περιστατικό ασφαλείας, μια ομάδα SOC διενεργεί λεπτομερείς έρευνες για να καθορίσει την αιτία του περιστατικού, τον βαθμό ζημίας και τις πιθανές ευπάθειες που οδήγησαν στην παραβίαση. Ακόμη, προχωρά σε διερεύνηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας των συστημάτων και προγραμμάτων και στον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών.

  1. Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας/του οργανισμού

Μία ακόμη από τις αρμοδιότητες της ομάδας SOC σε μία επιχείρηση, είναι και η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας. Παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με  νέες απειλές και  τεχνικές επίθεσης που μπορεί να χρησιμοποιούν οι δράστες, διεξάγουν προσομοιώσεις επιθέσεων και ενημερώνουν για την αντίδραση σε περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. Με την ανάπτυξη αυξημένης ευαισθητοποίησης και την παροχή συστάσεων για την ασφάλεια, οι ομάδες SOC ενισχύουν την προστασία των συστημάτων μίας εταιρείας, αλλά και των εργαζομένων της.

H Audax Cybersecurity, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία άνω των 15 ετών στην Ελλάδα προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας. Βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών του ψηφιακού τους κόσμου, αλλά και στην δημιουργία ενός ισχυρού πλάνου αντίδρασης και πρόληψης σε περιπτώσεις κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι: Managed Detection and Response (MDR), Security Operation Center as a Service (SOCaaS) και Vulnerability Management as a Service (VMaaS).